Statistická analýza dat v Excelu

Dotázat se
Datum / čas 01. 01. 2000 0:00
Délka 1 den Bloky tohoto školení
Garant Perničková Hana
Profil garanta
Vypsané termíny

Žádná událost k zobrazení

Začít se statistikou není nic těžkého. Někdy stačí mrknout do knížky, vytáhnout stará skripta nebo se poradit na internetu. Jestli ale nemáte čas, náladu a nervy na učení se formou pokus – omyl, přijďte na naše školení statistiky v MS Excel. Do tajů práce s daty vás zasvětíme rychle a efektivně. Pomocí našeho přístupu Learning by doing na naučené informace nezapomenete a budete je umět v praxi správně využívat.

Pro koho je školení určené?

  • Máte-li na starosti práci s čísly
  • Všechny, kteří potřebují pro rozhodování argumenty, které jsou podložené daty a fakty

Co se na kurzu statistiky v Excelu naučíte?

Cílem školení je naučit se základy statistiky s podporou a využítím možností, které nabízí Excel 2010. Díky tomu se vám budou lépe vyhodnocovat vzniklé situace.

  • Úvod do základů statistiky –  obecné fáze práce s daty, základní a výběrový soubor, základní princip aplikace statistických metod a nástrojů
  • Popisná statistika – číselný a grafický popis dat
  • Odhady parametrů normálního rozdělení – normální rozdělení, test normality dat, intervaly spolehlivosti
  • Minimální rozsah výběru
  • Stabilita a způsobilost procesu – stabilita procesu, regulační diagramy, způsobilost procesu
  • Analýza systému měření (MSA) – volba studie pro analýzu systému měření, studie opakovatelnosti a reprodukovatelnosti pro spojitá a atributivní data, studie
  • Testování statistických hypotéz (základní testy)
  • Korelační a regresní analýza

Proč přijít k nám na školení?

Základy statistiky ONLINE kurz s certifikátem

Dotázat se