Průmyslově právní ochrana

Dotázat se
Datum / čas 01. 01. 2000 Celý den
Délka 1 den Bloky tohoto školení
Garant Perničková Hana
Profil garanta
Vypsané termíny
Místo konání
Brno

Ochrana průmyslových práv a práv k duševnímu vlastnictví nabývá stále větší význam při ochraně výsledků výzkumu a vývoje. Jedná se o průběžnou činnost, která se vztahuje na většinu činností a produktů. V oblasti výzkumu a vývoje podporuje budování prestiže, pomáhá k lepšímu uplatnění výsledků vývoje na trhu, zlepšuje pozici vůči konkurenci. Včas prováděné rešerše v databázích průmyslových práv umožňují získat informace o již známých technických řešeních a vyhnout se vyvíjení produktů porušujících práva třetích osob.

Během kurzu si prakticky vyzkoušíte provedení patentové rešerše z dostupných databází a také si formou příkladu prakticky vyzkoušíte vyplnění přihlášky vynálezu. Porozumíte autorským právům, průmyslovým právům registrovaným i neregistrovaným. Podíváte se na zaměstnanecké vynálezy z pohledu práv a povinností zaměstnance i zaměstnavatele.

Z čeho se trénink skládá?

 • Duševní vlastnictví, ochranná známka, autorské právo, licence
 • Průmyslový vzor, kritérium novosti
 • Zaměstnanecký vynález, náležitosti přihlášky vynálezu
 • Rešerše registrovaných průmyslových práv
 • Obchodní tajemství, know-How
 • Společná pravidla pro průmyslové vlastnictví
 • Strategie ochrany IP

Komu je trénink určen?

 • Vývojovým pracovníkům
 • Konstruktérům
 • Inženýrům
 • Vedoucím pracovníkům

 

Cena zahrnuje

 • Školící materiály,
 • občerstvení během tréninku.

Proč přijít k nám na školení?

Základy statistiky ONLINE kurz s certifikátem

Dotázat se