Leadership

Dotázat se
Datum / čas 01. 01. 2000 0:00
Délka 3 dny Bloky tohoto školení
Garant Perničková Hana
Profil garanta
Vypsané termíny
Místo konání
Brno

Přemýšlíte, jak vzbudit v lidech motivaci a aktivitu? Chcete pohnout s kulturou uvnitř svého týmu nebo celé společnosti? Hledáte způsob, jak urychlit rozvoj organizace? Stojíte před významnou změnou a zvažujete, odkud začít?

Přijďte najít své odpovědi. Nedáváme šablonovité návody – otevíráme cestu k pochopení principů. Měříme užitečnost. Rozvíjíme leadership s okamžitými důsledky pro praxi.

Jak to probíhá?

Program se nepodobá tradičnímu školení ani tréninku. Jde o moderní workshop postavený na osobním zážitku účastníka, nikoli na předkládání faktů lektorem. Účastníci tráví většinu času v týmech plněním zadaných aktivit (např. identifikace stylů chování ve filmu či příprava projektového plánu), měřením výsledků, zkoumáním užitečnosti svých návyků a výměnou zkušeností. Vzniká tak prostor k objevení vlastního stylu vůdcovství (leadershipu), uvědomění si jeho působení na tým a stanovení osobních rozvojových cílů.

Čemu se budete věnovat?

  • Porozumění vlivu stylů myšlení a chování na pracovní prostředí
  • Uvědomění si svých silných a slabých stránek v týmové spolupráci a v komunikaci
  • Rozvoj schopnosti reflexe a sebereflexe
  • Nalezení konkrétních odpovědí na to, jak být pro výsledky týmu užitečnější
  • Získání výjimečně otevřené zpětné vazby od všech členů týmu
  • Pochopení, jak rozvíjet organizaci s cílem zvýšit její výkonnost
  • Vytvoření osobního rozvojového plánu na příští měsíce

Pro koho je program určen?

Členové vedení firem, týmy jejich spolupracovníků, podnikatelé.

Proč přijít k nám na školení?

Základy statistiky ONLINE kurz s certifikátem

Dotázat se