Leadership – leden

Přihlásit se
Datum / čas 28. 01. 2020 - 31. 01. 2020 18:00 - 17:30
Délka 3.5 dne Bloky tohoto školení 28. - 31 .1. 2020
Garant Perničková Hana
Profil garanta
Cena 0.00 Kč bez DPH
 • Od 2 účastníků sleva 3%
 • Od 3 a více účastníku sleva 6%
Vypsané termíny
Místo konání
Brno

Přemýšlíte, jak vzbudit v lidech motivaci a aktivitu? Chcete pohnout s kulturou uvnitř svého týmu nebo celé společnosti? Hledáte způsob, jak urychlit rozvoj organizace? Stojíte před významnou změnou a zvažujete, odkud začít?

Přijďte najít své odpovědi. Nedáváme šablonovité návody – otevíráme cestu k pochopení principů. Měříme užitečnost. Rozvíjíme leadership s okamžitými důsledky pro praxi.

Jak to probíhá?

Program se nepodobá tradičnímu školení ani tréninku. Jde o moderní workshop postavený na osobním zážitku účastníka, nikoli na předkládání faktů lektorem. Účastníci tráví většinu času v týmech plněním zadaných aktivit (např. identifikace stylů chování ve filmu či příprava projektového plánu), měřením výsledků, zkoumáním užitečnosti svých návyků a výměnou zkušeností. Vzniká tak prostor k objevení vlastního stylu vůdcovství (leadershipu), uvědomění si jeho působení na tým a stanovení osobních rozvojových cílů.

Samotnému workshopu předchází individuální příprava. Workshop začíná první den (úterý) v 18:00, a končí poslední den (pátek) v 16:30.

Čemu se budete věnovat?

 • Porozumění vlivu stylů myšlení a chování na pracovní prostředí
 • Uvědomění si svých silných a slabých stránek v týmové spolupráci a v komunikaci
 • Rozvoj schopnosti reflexe a sebereflexe
 • Nalezení konkrétních odpovědí na to, jak být pro výsledky týmu užitečnější
 • Získání výjimečně otevřené zpětné vazby od všech členů týmu
 • Pochopení, jak rozvíjet organizaci s cílem zvýšit její výkonnost
 • Vytvoření osobního rozvojového plánu na příští měsíce

Pro koho je program určen?

Členové vedení firem, týmy jejich spolupracovníků, podnikatelé.

Cena zahrnuje:

 • Účastnické materiály
 • 1 osobní konzultace věnovaná dopadům programu a způsobům zvýšení efektivity týmu
 • Občerstvení během programu

Leadership leden 2020

Proč přijít k nám na školení?

Základy statistiky ONLINE kurz s certifikátem

Přihlásit se