Korelační a regresní analýza dat 5/7

Přihlásit se
Datum / čas 07. 10. 2022 8:00 - 14:30
Délka 6 hodin Bloky tohoto školení 07. 10. 2022
Garant Perničková Hana
Profil garanta
Cena 3 300.00 Kč bez DPH
  • Od 2 účastníků sleva 3%
  • Od 3 a více účastníku sleva 6%
Vypsané termíny
Místo konání
Brno

Online statistické školení

Školení je součástí Online akademie statistiky.

Ukážeme si, jak nastavit proces, abyste vyráběli podle požadavků zákazníka. Společně si vyzkoušíme, jak nalézt vztahy mezi vstupními, procesními proměnnými a výstupem z vašeho procesu. Vše vám názorně ukážeme ve statickém softwaru Minitab.

✔ Školení probíhá online formou za přítomnosti lektora.

Co se na kurzu naučíte?

  • ✔ Jakým způsobem získáme popis vztahu mezi vstupními a výstupními parametry
  • ✔ Co to znamená multikolinearita
  • ✔ Co dělat v případě, že na výstupu nemáme spojitou veličinu
  • ✔ Korelace a lineární regrese
  • ✔ Vícerozměrná regrese
  • ✔ Logistická regrese

Související články:

Chcete se přihlásit na naše školení, seminář nebo konferenci? V čem se lišíme od jiných firem? Chceme vám usnadnit rozhodnutí, proč jít na školení k nám. A těch důvodů máme rovnou 11. Přečtěte si je v následujícím článku. 

Proč přijít k nám na školení?

Základy statistiky ONLINE kurz s certifikátem

Přihlásit se