Koncepce Vektoring

Dotázat se
Datum / čas 01. 01. 2000 0:00
Délka 3 dny Bloky tohoto školení
Garant Simona Vaňousová
Profil garanta
Vypsané termíny
Místo konání
Brno

Chcete dosáhnout špičkových výkonů? Dělat správné činnosti ve správný čas? Zvýšit efektivitu celé organizace? Nastartujte svůj osobní rozvoj pomocí unikátní koncepce Vektoring. Nabízí vám nastartování změn, které vede k synergii v rámci celé firmy. Umožňuje prozkoumat kvalitu vztahů na úrovni jednotlivce, týmů a společnosti pomocí sedmi stylů chování a vedení lidí.

Každý z těchto stylů popisuje typické chování, se kterým se lidé setkávají dennodenně na poradách, při telefonních rozhovorech či jiné komunikaci. Jejich znalost vám pomůže v rozvoji sebe sama a zároveň lépe porozumíte i fungování svého okolí.

Pro koho je kurz Vektoringu určen?

  • Manažery
  • Členy pracovního týmu
  • Pracovníky kvality
  • Procesní inženýry
  • Další pracovníky, kteří se zabývají řešením problémů

Co se na školení Vektoringu naučíte?

Jsme skupina expertů na zvyšování výkonu firem s odborností i praxí. Kombinujeme různé specializace a zkušenosti, pracujeme projektovým stylem, takže klient vždy dostává originální mix služeb podle svých potřeb. Usnadňujeme firmám situace, kdy hlavní roli hraje způsob myšlení a chování lidí. Pomáháme budovat vnitřní firemní kulturu založenou na otevřenosti, vzájemném respektu a pocitu sounáležitosti. Při své činnosti využíváme metodu „Synergogy“, poprvé zveřejněnou už v roce 1983. Její autoři prof. R. Blake a Dr. J. Mouton stáli u zrodu oboru Organization Development, který celosvětově sdružuje experty na zvyšování efektivity organizací.

Kurz je rozložen do tří logicky navazujících fází

Leadership – styly chování a jejich dopady, dosahování špičkových výkonů, zpětná vazba, stanovení cílů vlastního rozvoje
Zpětná vazba – sdílení zkušeností s plněním cílů, 360 stupňová zpětná vazba z pracoviště, revize plánovaných cílů
Efektivní práce – zacílení práce (správné činnosti ve správný čas), využití zdrojů, udržení koncentrace

Proč přijít k nám na školení?

11 důvodů, proč přijít k nám na školení

Chci vědět víc

Dotázat se