Datový specialista v oblasti analýzy dat pro Průmysl 4.0

Připravte své zaměstnance pro práci s daty a podpořte tak jejich kompetence potřebné v oblasti implementace Průmyslu 4.0.

Co mi trénink přinese?

  • ✔ Jak sledovat a řídit reálné procesy na základě naměřených dat.
  • ✔ Naučíte se prakticky používat nástroje pro sledování a snižování zmetkovitosti.
  • ✔Nastavení kultury firmy při práci s daty, sjednocení terminologie a přístupů.
  • ✔ Jak využívat analýzu dat při řešení problémů.
  • ✔ Osvojíte si práci se statistickým softwarem Excel/Minitab na reálných datech.

Využijte možnost financování POVEZ II

Souhrn témat:

1.den
✔ Seznámení se s ovládáním SW Minitabu/Excel
✔ Základy statistických metod - Jak popsat proces pomocí dat, popisná statistika, grafická analýza, příprava dat pro analýzu, testování hypotéz

2.den
✔ MSA – Analýza systému měření - Gauge R&R (Crossed, Nested), atributivní posouzení shody, studie opakovatelnosti (Type 1), studie linearity a strannosti

3.den
SPC – Regulační diagramy a způsobilost procesu - Regulační diagramy (SPC), způsobilost procesů (Cp, Cpk, Pp, Ppk, PPM, DPMO)

4.den
✔ Vyhodnocení statistických dat s nenormálním rozdělením - Test normality, testy odlehlých hodnot, stratifikace dat, test dobré shody, způsobilost pro nenormální data, neparametrické testy, transformace dat

5.den
✔ Automatizované analýzy dat  - Rozvoj kompetencí uživatelů pro práci s automatickým vyhodnocováním dat, příprava pro budoucí zavádění Průmyslu 4.0.

Pro koho je školení určeno?

✔ Pro zaměstnance výrobních podniků, kteří jsou zapojeni do realizace projektů průmyslu 4.0 nebo tyto projekty plánují a koncipují,
✔ Pro každého, kdo potřebuje řídit procesy na základě dat
✔ 
Pracovníkům kvality, metrologie, technologie,
✔ 
Manažerům výroby, procesním inženýrům, analytikům
✔ 
Členům týmu, který má na starosti zlepšování

Cena:

V závislosti na rozsahu