Reference

Reference

Reference

Říkají o nás

Kurz Green Belt v administrativě pro mne určitě byl přínosem. Lépe se orientuji v procesní oblasti a díky kurzu jsem si dal do souvislostí činnosti/aktivity, které lze aplikovat u projektového řízení. Zjistil jsem, že existuje množství nástrojů, které lze využít pro správné fungování projektu a tyto nástroje hodlám i plně využívat, jelikož mají svůj smysl. Školitelé přistupovali ke školení svědomitě a se zaujetím, což vnímám velmi pozitivně a školení jsem si užil. Uvedené školení tedy dle mého názoru má smysl a rozhodně bych jej doporučil všem, kteří se s projektovým řízením potkávají či se na projektech přímo podílí. Tomáš Fajárek, Česká spořitelna, a.s.

Spolupráce probíhala v přátelské a tvůrčí atmosféře, přestože harmonogram byl z naší strany dosti nahuštěný. Po celou dobu měl Tomáš Kisela projekt pevně pod kontrolou, pozitivní výstupy jednotlivých etap pak podporovaly odhodlání týmu k další činnosti. Finální výsledek pak předčil všechna očekávání. Zpětně si říkám, vždyť na tom nic nebylo, proč jsme to nevyřešili sami. Ale v tom zřejmě spočívá celé to kouzlo, neskutečný kus práce byl vykonán s elegancí a lehkostí. A jako třešnička na dortu super výsledek. Pro celý náš tým to byla obrovská škola, že se máme stále co učit. Super zkušenost! Určitě udržte uvolněnou a tvůrčí atmosféru, lehkost s jakou vaši lektoři přecházejí i situace, kdy zákazník nespolupracuje, jak bylo domluveno. Celý váš přístup je maximálně profesionální a přitom lidský. Skvělá kombinace k získání důvěry a respektu. Ivo Havlíček, Project manager, oncomed manufacturing 

V neustále měnícím se světě je zcela nezbytné při zachování příznivých cen pro zákazníka neustále pracovat na snižování plýtvání ve výrobních procesech. Společnost SC&C je vhodným partnerem do tohoto, ne vždy lehkého boje. Se společností spolupracujeme již od roku 2011. Za tuto dobu bylo již proškoleno a následně certifikováno více než 20 našich vedoucích pracovníků  z metodiky lean/ six sigma. Na naší dlouhodobé spolupráci si nejvíce ceníme prozákaznického přístupu školitele a srozumitelného výkladu problematiky s apelem na zdravý selský rozum, který se v dnešní přetechnizované době, často bohužel vytrácí. Spolupráci se společností SC&C Partner doporučujeme. Jan Morava, Lean/ GROWTTH manager, Freudenberg 

Rád bych Vám poděkoval za příležitost zúčastnit se tohoto školení (pozn.: 25 denní kurz Inovační metody), které mi výrazně rozšířilo vhled do této komplexní problematiky a svým způsobem mě i profesionálně dotvořilo. Jiří Fiala, Tescan

Tréninky Lean Six sigma u společnosti SC&C Partner mohu posuzovat jako jejich absolvent i jako osoba odpovědná za vzdělávání a rozvoj v Siemens. Kurzy jsem si užil, jsou akční, záživné a hlavně vedené lidmi s letitou zkušeností a širokým přehledem, takže mě dobře připravily na realizaci mého Six sigma projektu. Oceňuji i ochotu lektorů osobně přijít do naší společnosti a nad rámec zakázky podporovat řešitele projektů i jejich sponzory. Při přípravě i organizaci tréninků jsem se v SC&C Partner vždy setkal s ochotou vyhovět nám v termínech i důrazech v obsahu kurzů. Vít Heinz, Training and Development,
Siemens Industrial Turbomachinery

Vám patří velký dík za to, jak jste dokázali z několika představ vytvořit jednu správnou o tom, co je lean… Opravdu mě školení moc bavilo a u kolegů je to stejné. Určitě budeme získané vědomosti předávat využívat. Alena Jandová, Lean and Six Sigma Coordinator,
Continental Corporation

Implementace principů štíhlé výroby (Lean & Six Sigma) je jedním z hlavních nástrojů ADC Czech Republic, s.r.o. při plnění strategických cílů společnosti. Globální ekonomická situace se i v naší firmě projevuje částečným uvolněním kapacit ve výrobě. Díky spolupráci s firmou SC&CP se nám v rámci grantového projektu „Vzdělávejte se!“ podařilo tyto volné kapacity efektivně využít na rozsáhlé školící aktivity zaměřené právě na Lean & Six Sigma. Velmi oceňujeme ochotu a flexibilitu školitelů SC&C Partner, díky které jsme měli možnost upravit si školení přesně podle našich představ a začít se školením již v první vlně projektu. V současnosti je na principy štíhlé výroby zaškoleno 25% přímých zaměstnanců ve výrobě a věříme, že se nám podaří tento poměr dále zvyšovat. Pavel Říman,
Vedoucí výrobního inženýringu, ADC Czech Republic

Green Belt trénink, který jsem absolvovala ve Vaší firmě, patří mezi to nejlepší, co jsem za svůj profesní život absolvovala. Oceňuji vysokou profesní i lidskou kvalitu lektorů. Znalosti získané na tréninku jsem mohla ihned uplatnit ve své praxi. Věřím, že i v budoucnu budu moci využít služeb Vaši společnosti. Petra Plevová, Manažerka kvality,
Město Kopřivnice

Já jsem byl nadšen, dojmy jsou takové, že ten školitel měl opravdu spoustu zkušeností a co se týče odbornosti, bylo to hodně kvalitní a silně nadprůměrné. Jakožto školitel DFSS bych si ten Minitab znovu zopakoval. Michal Vajdák, DFSS trainer, Honeywell

Čeká mne ještě poslední den školení Minitab – Basic a musím říci, že školení splnilo moje představy po všech stránkách. Erudovaní školitelé nám ukazují, jak užitečný je software Minitab a co vše se s ním dá dělat, v příjemném prostředí na okraji Brna, nocleh v konání kurzu, stejně tak jako obědy, tzn. minimální ztráty a současně aspoň trochu relaxace u dost náročného tématu školení. Lubomír Sopuch, Quality specialist, Visteon Autopal

Klienti