Vladimír Hřebíček

Senior Consultant

PhDr. Vladimír Hřebíček je trenér, konzultant a kouč, který má 25 let zkušeností s problematikou managementu kvality a zefektivňování procesů ve výrobních podnicích i v nevýrobních organizacích. Mezi jeho hlavní dovednosti patří lektorská činnost, koučování a moderování zlepšovatelských aktivit. Je odborníkem na zlepšování procesů a metody používané v systému neustálého zlepšování, dále pak na otázky strategického managementu a vybrané otázky řízení lidských zdrojů.  Během posledních patnácti let trénoval desítky skupin Green Beltů a Black Beltů a vedl řadu zlepšovatelských aktivit v desítkách podniků. Od roku 2008 se zaměřuje na otázky lean managementu v administrativních procesech.

Odbornost a praktické zkušenosti 

 • Vedení kurzů a tréninků zaměřených na metody neustálého zlepšování
 • Vedení tréninků zaměřených na management kvality v organizacích
 • Vedení kurzů a poskytování konzultací zaměřených na rozvoj strategického managementu v organizacích
 • Poradenství zlepšovatelských projektů u zákazníků v různých oborech (automotive, strojírenství, příspěvkové organizace, nestátní neziskové oeganizace)
 • Trénink a koučink stovek Green Beltů, Black Beltů a HR manažerů
 • Metodika a nástroje Lean Six Sigma (DMAIC)
 • Tvorba strategie
 • Koučink a mentorink
 • Budování, vedení a rozvoj týmů
 • Management kvality
 • Kata zlepšování a Kata koučink

Vzdělání, certifikace a úspěchy

 • PhDr., Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta – obory filozofie a politická ekonomie
 • Certifikovaný manažer kvality, (Německá společnost pro kvalitu – DGQ)
 • Trénink trenérů (Česká společnost pro jakost)