Terézia Blašková

Consultant

Terézia pracuje ve společnosti SC&C Partner na pozici consultant. Specializuje se na datovou analýzu. Má zkušenosti s praktickou implementací, Lean Six Sigma metod, analýzou, interpretací a automatizací zpracování dat.

Zkušenosti

 • 2016 – Junior Consultant, SC&C Partner
 • 2014–2016 – Asistentka ředitele, Brand Brothers
 • Spolupráce na Lean Six Sigma projektech, domácí i zahraniční klienti
 • Minitab zpracování a vyhodnocení dat pomocí maker
 • Administrativa firmy a zabezpečování plynulého chodu kanceláří
 • Vyhodnocování dat a interpretace výsledků

Odbornost

 • Statistický software Minitab, SAS, Statistica
 • Pokročilé zpracování dat pomocí Minitab maker, Excel VBA, R
 • Metodika a nástroje Lean Six Sigma

Vzdělání, certifikace

 • Bc., Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta (Finance, specializace IT v administrativě)
 • Ing., Masarykova univerzita, Ekonomicko – správní fakulta (Matematické a statistické metody v ekonomii)