Radovan Novotný

Senior Consultant

Ing. Radovan Novotný, Ph.D je specialistou, který má v oblasti aplikace Lean Six Sigma široké zkušenosti  zejména v prostředí průmyslových firem. Mezi jeho hlavní dovednosti a zkušenosti získávané od roku 2002 patří lektorská činnost, koučování a facilitace opírající se o expertní praktické i teoretické znalosti. Vedl řadu veřejných i firemních seminářů i zlepšovací programy či workshopy zaměřené na uplatnění Lean Six Sigma nástrojů a souvisejících metod.

Odbornost a praktické zkušenosti

 • Lektor a kouč programy zvyšování produktivity Institutu Svazu průmyslu ČR
 • Lektor seminářů zaměřených na rozvoj znalostí a dovedností (soft i hard skills)
 • Vědeckovýzkumný a pedagogický pracovník, FEKT VUT v Brně
 • Manažer Lean Six Sigma aktivit poskytovaných firmě Metaldyne Oslavany
 • Spolupráce a působení v řadě společností (BRISK Tábor, CZ Eika Prostějov, AVX, Kermi Stříbro, Hunter Douglas Kadaň, Aero Vodochody)
 • Metodika a nástroje Kaizen a Lean Six Sigma
 • Metody a nástroje managementu kvality a řízení projektů
 • Specializace na metody zlepšování kvality i spolehlivosti produktů a procesů
 • Statistické a optimalizační metody, matematické modelování
 • Vedení tréninků, facilitace Kaizen událostí a workshopů

Vzdělání, certifikace a úspěchy

 • Ing., Vysoké učení technické v Brně, FEI (Elektrotechnická výroba a management)
 • Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, FEKT (Mikroelektronika a technologie)
 • doc., Vysoké učení technické v Brně, Role variability v plánování a řízení kvality
 • University of Birmingham, Executive Administrators Course, Velká Británie
 • Design for Six Sigma (SC&C Partner a SBTI)
 • Absolvent programu rozvoje konzultačních znalostí a dovedností včetně praktické aplikace v malých a středních firmách pod záštitou West Midlans Enterprise, Velká Británie pro Národní vzdělávací fond v rámci projektu Phare, Česká republika