Marek Juráček

Junior Analytics

Marek pracuje ve společnosti SC&C Partner na pozici Junior Analytics se zaměřením na analýzu, sběr, interpretaci dat a jejich automatizaci. V současnosti se věnuje doktorskému studiu na Mendelově univerzitě na ústavu financí a ukončuje druhé inženýrské vzdělání na Masarykově Univerzitě v oboru Matematické a statistické metody v ekonomii.

 
Zkušenosti

  • 2018 – Vědecko-výzkumní pracovník, Ústav financí Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity
  • 2017 – Junior Analytics, SC&C Partner

 
Odbornost

  • Měření, získávání a zpracování dat
  • Statistické a matematické softwary Minitab, R, STATISTICA
  • Pokročilé zpracování a automatizace dat pomocí Excel VBA
  • Vyhodnocování dat a interpretace výsledků

 
Vzdělání

  • Bc., Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta (Finance)
  • Ing., Masarykova Univerzita, Ekonomicko – správní fakulta (Hospodářská politika a mezinárodní vztahy)