Ludmila Kiselová

Ludmila Kiselová

Ludmila Kiselová

Senior Consultant

Ing. Ludmila Kiselová má od roku 2008 rozsáhlé zkušenosti v oblasti výrobních a transakčních procesů. Mezi její dovednosti patří vedení a koučování projektů, lektorská činnost a diagnostika procesů. Má hluboké znalosti Lean Six Sigma metodiky pro zlepšování procesů (DMAIC), je expertem na oblast statistických a optimalizačních metod. Trénovala desítky Green Beltů, Black Beltů a Lean expertů, sama vedla a facilitovala řadu projektů a Kaizen událostí.

Odbornost a praktické zkušenosti 

 • Statistický analytik, Epcos
 • Konzultant, SC&C Partner
 • Lean Expert, Honeywell Aerospace
 • Trénovala a koučovala LSS metodiku na úrovni Green Belt a Black Belt (Česká spořitelna, DHL, Schneider Electric, ADC Krone, Tyco, Siemens, Opavia)
 • Aplikovala statistické a optimalizační metody (Epcos, Honeywell, Barum Continental)
 • Vedla a facilitovala zlepšovací projekty (Honeywell, Pegatron, DHL, Barum Continental, Opavia, KŠK, Tyco)
 • Řízení projektů neustálého zlepšování a Kaizen událostí
 • Metodika a nástroje Lean Six Sigma
 • Pokročilé statistické a optimalizační metody
 • SW Minitab a Quality Companion

Vzdělání, certifikace a úspěchy 

 • Ing., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství (matematické inženýrství)
 • 6 měsíční stáž na Molde University College (Logistika a optimalizace)
 • Statistický software Minitab (Minitab)
 • Black Belt (certifikace IASSC)
 • Školení v měkkých technikách a facilitaci (TeamCZ)
 • Školení v prezentačních a komunikačních dovednostech (Elze)