Josef Bednář

Josef Bednář

Josef Bednář

Senior Consultant

Ing. Josef Bednář, PhD. má více než 15 leté zkušenosti s aplikací statistických a optimalizačních metod ve výrobním i transakčním prostředí. Působí jako vedoucí Odboru statistiky a optimalizace Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Je členem řešitelského týmu Centra pro jakost a spolehlivost výroby a členem České statistické společnosti.

Odbornost a praktické zkušenosti 

 • Od r. 2001 spolupráce s SC&C Partner v oblasti školení a zavádění metodiky Lean Six Sigma
 • Vedoucí Odboru statistiky a optimalizace na ÚM FSI VUT
 • Člen řešitelského týmu Centra pro jakost a spolehlivost výroby
 • Aplikace pokročilých statistických metod (Česká spořitelna, Bosch, Continental Automotive, Honeywell)
 • Vedení a koučování Lean Six Sigma projektů (Barum Continental, Kostal, Honeywell)
 • Trénování Black Beltů, Green Beltů a poskytování odborných konzultací v oblasti statistické analýzy dat
 • Pokročilé statistické optimalizační metody
 • Metodika a nástroje Lean Six Sigma
 • Statistické metody v rámci metodiky Design for Six Sigma
 • Statistické a matematické softwary Minitab, Statistica, Matlab, QC Expert

Vzdělání, certifikace

 • Ing., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství (matematické inženýrství)
 • Ph.D., Vysoké učení technické v Brně,Fakulta strojního inženýrství, obor Matematické inženýrství