Hana Římanová

Hana Římanová

Hana Římanová

Senior Consultant

Mgr. Hana Římanová se v oblasti řízení lidských zdrojů pohybuje 15 let. Pracuje jako lektor, facilitátor, kouč především v oblastech vzdělávání středního a vyššího managementu společnosti ve velkých mezinárodních korporacích ve výrobním sektoru. Vedla desítky projektů v oblasti optimalizace HR procesů a jako Human Resources Manager se aktivně podílela na zavádění výrobního operačního systému a změně firemní kultury. Zaměřuje se na rozvoj efektivity jednotlivců i týmů s využitím koncepcí Vektoring a Belbin.

Odbornost a praktické zkušenosti 

 • Tvorba strategie a implementace výrobního operačního systému s využitím Lean a Six Sigma nástrojů v praxi (závod se 3 různými business jednotkami a 1000 zaměstnanci)
 • Tvorba strategie, vybudování a vyškolení týmu interních koučů pro společnost o 3000 zaměstnancích
 • Tvorba a implementace strategie back office (nábor. a admin. centra a napojení na veškeré stávající procesy v organizaci)
 • Zavedení systému interního vzdělávání v návaznosti na plánování kariéry a nástupnictví vč. měření efektivity
 • Tvorba komunikační strategie včetně zavádění nové zaměstnanecké platformy
 • Budování aktivní role HR jako Business Partnera
 • Tvůrce Benchmarku pro Honeywell – Strategie a implementace tréninkového centra ve výrobní společnosti
 • Belbin, Vektoring
 • Rozvoj manažerských a komunikačních dovedností
 • Vedení a rozvoj týmů
 • Řízení a komunikace změn, budování pozitivních zaměstnaneckých vztahů
 • Výuka, vedení a facilitace zlepšovacích workshopů

Vzdělání, certifikace a úspěchy

 • Mgr., Praha, Andragogika (vzdělávání dospělých)
 • Certifikovaný Lean Green Belt
 • Certifikovaný systemický kouč
 • Certifikovaný kouč pro 360° zpětnou vazbu
 • Trenér pro oblast rozvoje manažerských dovedností, komunikačních dovednosti, facilitaci workshopů, řízení a komunikace změn, budování pozitivních zaměstnaneckých vztahů
 • Tvůrce Benchmarku pro globální korporaci Honeywell – Strategie a implementace tréninkového centra ve výrobní společnosti