Mentorování

Koučování i mentorování vede v konečném důsledku k akci. Ke změně chování, postojů, návyků v případě koučování, či k postupné práci a dokončení zlepšovacího projektu pomocí nově nabytých znalostí metodiky v případě mentorování. Obojí může fungovat samostatně i společně.

U mentorování jde o provázení používáním nově nabytých znalostí, které nejsou ještě plně zažité. Mentor pomáhá vyjasnit nesrovnalosti z pozice větších zkušeností s daným tématem. Platí, že vy jste odborníky na proces (spolu s Vaším pracovním týmem) a mentor je odborníkem na metodiku.

Mentorování projektů

V rámci mentorování projektů se kromě výše uvedených principů koučinku uplatňuje i mentoring čili předávání tipů, znalostí, nápověd a možností řešení ze strany mentora. Mentorování projektů je také tematicky úžeji zaměřeno na dovedení klienta k úspěšnému ukončení zlepšovacího projektu podle metodiky DMAIC, kterou předtím klient (Lean Six Sigma Yellow Belt, Green Belt nebo Black Belt) získal na teoreticko-praktickém tréninku. 

 • Nevíte si rady, jak vlastně začít s prací na zlepšovacím projektu?
 • Potřebujete poradit s použitím nějakého nástroje sady DMAIC?
 • Nevíte si rady, jak sbírat či zpracovat data?
 • Nejste si jisti, zda postupujete v projektu správně?
 • Potřebujete ověřit, že můžete postoupit do další fáze projektu?
 • Potřebujete probrat možnosti dalšího postupu v projektu předtím, než uděláte další krok?
 • Máte pocit, že se točíte v kruhu, jste zavaleni a nevíte jak dál?
 • Potřebujete si ověřit, zda postupujete správně při tvorbě prezentace s ohledem na budoucí certifikaci?

Pak je mentorování projektů určeno pro Vás.

Přínosy spolupráce

 • Mentor hlídá postup podle metodiky DMAIC a předchází možným opomenutím, které by mohly způsobit protažení celého projektu. 
 • Belt získá odpovědi na své otázky a může pokračovat v práci na projektu, který má smysl bez pochybností, odkládání či nadbytečných činností. 
 • Domluvené termíny mentorování jsou podle našich dosavadních zkušeností dobrým motivátorem k efektivní práci na projektu. 

Pro koho je určeno?

 • Pro účastníky nebo absolventy kurzů Lean Six Sigma Green Belt, Black Belt, Yellow Belt, kteří aktivně pracují nebo mají zájem aktivně pracovat na zlepšovacím projektu s využitím metodiky DMAIC.
 • Pro všechny, kdo potřebují dílčí konzultaci ohledně nějakého konkrétního nástroje, analýzy dat apod.

Jaký je průběh?

 • Sezení v délce a frekvenci podle potřeby klienta po domluvě s mentorem.
 • Konzultace mohou sloužit například pro:
  • výběr či zacílení tématu a oblasti projektu jako takového, 
  • ujištění o dosavadním postupu u běžícího projektu a ujasnění dalšího směřování, 
  • pomoc s výběrem vhodného nástroje a jeho konkrétní aplikaci na daný problém, 
  • hlídání postupu podle DMAIC fází a další podporu, kterou Belt vnímá jako podstatnou pro dokončení projektu,
  • ujasnění priorit a také jako motivační prvek pro dokončení projektu.
 • Kouč udržuje pozornost Belta v mezích DMAIC a v rozsahu jeho projektu s ohledem na dokončení v daném čase. 
 • Taktéž je možné pomoci s dosažením externích zdrojů, které může obnášet přímou komunikaci se Sponzorem projektu či navedení Belta na postup případné komunikace se Sponzorem. 
 • Dále lze koučování projektů využít k pozorování či spolufacilitaci workshopů s projektovým týmem.
 • Možnost osobního i online setkání dle preferencí klienta.

Jak začít?

 • Kontaktujte buď přímo Vámi vybraného mentora, kterého znáte z Vašeho kurzu, nebo Vám byl doporučen.
 • Nebo se nám ozvěte pomocí kontaktního formuláře a na základě daného tématu a problému Vám najdeme nejvhodnějšího mentora.