Základy statistiky

Získejte přehlednou formou nutné minimum pro práci s daty.

Online kurz Základy statistiky je vhodný pro každého, kdo se v práci setkává s daty či grafy a chce správně interpretovat získané informace, které následně implementuje do reálných procesů.

Postupně Vám představíme základní nástroje pro efektivní práci s daty.

Popis

Online kurz: Základy statistiky

Jak online kurz Základy statistiky probíhá?

Videa jsou rozdělena do 3 samostatných bloků. Ke každému bloku je video s řešeným příkladem, kde ukazujeme, jak provést uvedené nástroje v SW Minitab, a také zadání samostatné práce na zkušebních datech.

V jednotlivých blocích se dozvíte:

  • Jak přečíst data
  • Jak poznat váš proces
  • Jak rozhodovat na základě dat

Po úspěšném absolvování závěrečného testu obdržíte osvědčení o absolvování kurzu.