Věrohodnost dat pomocí MSA 2/7

Cena: Na základě nabídky
Forma: Online
Úroveň: R&D Kvalita Pro univerzity Talenti Výroba

Kvalita dat přímo ovlivňuje výsledky Vaší analýzy a to, jak moc se na závěry můžete spolehnout. V kurzu Vás naučíme, jak si pomocí analýzy systému měření (MSA, Measurement System Analysis) ověřit, zda je měřicí metoda vhodná a jak velkou chybu si vnášíte do výsledků, a to jak pro spojité měření, tak i pro hodnocení například  vizuálních kontrol. Kurz je postaven na oficiálních příručkách MSA4 a VDA5 a na našich zkušenostech získaných při aplikaci v různých průmyslových odvětvích.

Školení lze realizovat pro skupinu 612 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Můžeme například diskutovat reálné problémy z Vaší firmy, analyzovat při školení data z Vaší společnosti. Kurz je možné realizovat prezenčně i online. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní. Pro více informací nás kontaktujte.

Standardní délka školení je 1 den.
Požádat o nabídku

Popis

V průběhu kurzu se seznámíte s analýzou systému měření (MSA, Measurement System Analysis), a jak ji provést ve statistickém programu Minitab

Naučíte se naplánovat experimenty, pomocí kterých vyhodnotíte věrohodnost dat, a interpretovat získané výsledky. Zjistíte, jak moc můžete důvěřovat Vašemu měření.

Tento kurz je součástí kurzů Vyhodnocení dat v softwaru Minitab. 

Seznam kurzů v rámci Vyhodnocení dat v softwaru Minitab – základní úroveň:

 • Úvod do Minitabu a popisné statistiky 1/7
 • Věrohodnost dat pomocí MSA 2/7
 • Stabilita a způsobilost procesu (SPC) 3/7
 • Rozhodování na základě dat 4/7

Seznam kurzů v rámci Vyhodnocení dat v softwaru Minitab – pokročilá úroveň:

 • Korelační a regresní analýza dat 5/7
 • Vyhodnocení dat bez normálního rozdělení 6/7
 • Jak vypočítat životnost a spolehlivost 7/7

Co se naučíte

 • základní pojmy a principy analýzy systému měření (MSA, Measurement System Analysis)
 • Type I study (Indexy Cg, Cgk, Bias)
 • Gage R&R Study Crossed (Type II Study)
 • Gage R&R Study Nested
 • atributivní posouzení shody

Harmonogram

Absolvujete jeden den (šest hodin online, nebo osm hodin prezenčně) vždy za přítomnosti lektora.

Co budete potřebovat?
 • v případě online formy: dobré připojení k internetu, mikrofon, webkameru pro co nejlepší interakci s lektorem i ostatními účastníky

Pro koho

 • Process Engineer, Process Technologist
 • metrolog
 • pracovník oddělení kvality Quality Manager, Quality Engineer
 • pracovník oddělení vývoje
 • kohokoliv se zájmem o práci s daty

Zahrnuto v ceně

 • celkem šest hodin výuky s lektorem, cvičení adiskusí
 • tréninkové materiály studijní podklady a příručka Minitab
 • osvědčení o absolvování kurzu Věrohodnost dat pomocí MSA