Single Minute Exchange of Dies (SMED)

Cena: Na základě nabídky
Forma: Prezenčně
Úroveň: Talenti Výroba

Máte velké prostoje při změně výroby z jednoho produktu na druhý? Potřebujete rychle a správně seřídit výrobní linku? Naučte se, jak až z hodinových přestaveb udělat záležitost několika minut až sekund.

Školení je také možné realizovat pro skupinu 6–12 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Nejčastější variantou je rozšíření kurzu o jeden i více dní, které strávíme přímo s účastníky mapováním procesu na vybraném pracovišti. Počet dní záleží na individuální domluvě, potřebě Vaší firmy i náročnosti procesu.

Standardní délka školení je 1 den.

 

Požádat o nabídku

Popis

SMED (Single Minute Exchange of Dies) je metoda rychlé přestavby stroje ve čtyřech krocích. Nastavení stroje provedete hned napoprvé správně bez opakovaných úprav nebo dolaďování parametrů.

Připomeňte si principy Lean managementu a jejich vliv na efektivitu výroby. Metoda SMED výrazně zkracuje dobu změny při přechodu z jednoho typu vyráběného produktu na jiný. Tato metoda je zaměřena na odstranění plýtvání, které je spojeno se změnou.

Co se naučíte

 • principy Lean Managementu
 • 7 druhů plýtvání ve výrobě
 • zvyšování efektivnosti zařízení
 • SMED – přehled čtyř kroků rychlé přestavby
 • vizuální management
 • pořádek na pracovišti (účel metody 5S)
 • simulace přestavby stroje za použití metody SMED
 • analýza procesu přestavby zařízení
 • návrhy zlepšení procesu

Harmonogram

Na jednodenním tréninku se prolíná teorie s praktickými příklady. Vyzkoušíte si čtyřkrokovou metodu, díky které se naučíte identifikovat interní a externí činnosti, a jakým způsobem je možné převést interní činnosti na externí. Také si prakticky procvičíte, jak je možné předcházet chybám a hlavně jak zlepšovat podnikové procesy a odstranit všechny formy plýtvání.

Na konci tréninku získáte osvědčení o absolvování tréninku Lean: Nástroj SMED.

Pro koho

 • operátory, seřizovače, technology
 • mistry
 • procesní inženýry
 • průmyslové inženýry
 • střední management
 • kohokoliv s potřebou zkrátit dobu přestavby stroje

Zahrnuto v ceně

 • celkem osm hodin výuky s lektorem, cvičení, diskusí
 • tréninkové materiály – studijní podklady, šablony nástrojů
 • osvědčení o absolvování kurzu Lean: Nástroj SMED