Upgrade Green Belt na Black Belt

Cena:

Forma: Prezenčně

Staňte se expertem v oblasti vedení celofiremních zlepšovacích projektů s vysokým finančním efektem. Prohlubte své znalosti získané na kurzu Lean Six Sigma Green Belt a zvyšte produktivitu projektů. Naučte se řídit velké zlepšovací projekty napříč společností, snižovat zmetkovitost, zlepšovat cash flow a vnést do všech procesů vyšší efektivitu.

Obvyklá úspora Black Belt projektu je cca 3 miliony Kč/rok.

Školení lze realizovat pro skupinu 612 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Můžeme například diskutovat reálné problémy z Vaší firmy, datovou analýzu si ukázat na Vašich datech. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní. Pro více informací nás kontaktujte.

Popis

Lean Six Sigma je disciplinovaný na datech založený přístup a metodika určená k eliminaci chyb a plýtvání, a to v každém procesu výrobním i administrativním. Díky nárůstu ve výkonnosti procesů a kvalitě služeb a produktů navýšíte zisky společnosti, spokojenost zákazníků i morálku zaměstnanců.

Trénink Upgrade Green Belt na Black Belt je akreditovaný program, který rozšiřuje znalosti a dovednosti Green Belt kurzu na úroveň Black Belt. Trénink doplňuje k úrovni Green Belt pokročilé statistické metody a nástroje, rozvíjí manažerské dovednosti v oblasti vedení lidí, řízení změn, komunikace, vedení a hodnocení projektů. 

Naučíme Vás vést a mentorovat zlepšovací projekty pomocí metodiky DMAIC, sbírat a analyzovat data, optimalizovat procesy, hledat kořenové příčiny problémů. Jednotlivé nástroje s Vámi prakticky procvičíme a na základě úspěšného projektu získáte mezinárodně uznávanou certifikaci Lean Six Sigma Black Belt. 

Pro účast je vyžadováno absolvování školení Lean Six Sigma Green Belt (s dokončeným i nedokončeným Green Belt projektem).

Co se naučíte

Školení je rozšířením získaného know-how úrovně Green Belt. 

 • refresh metod a nástrojů Lean Six Sigma Green Belt
 • výběr a definice DMAIC projektů, jejich vedení a ekonomické vyhodnocení
 • výběr a nastartování projektového týmu, získání podpory i řízení změn
 • pokročilé techniky MSA (Measurement System Analysis)
 • pokročilé nástroje statistiky (grafická analýza, parametrické i neparametrické testování statistických hypotéz)
 • nástroje pro statistickou optimalizaci (lineární i vícenásobná regresní analýza, DOE Design of Experiment)
 • facilitační dovednosti vedení týmu
 • manažerská prezentace a hodnocení projektů
 • tipy, jak metodiku a nástroje co nejefektivněji používat

Harmonogram

Absolvujete dva prezenční pětidenní bloky během dvou měsíců. V rámci prezenčních dní se celý den kombinuje teoretická část s praktickými simulacemi a příklady a diskuse s lektorem i ostatními účastníky. Dostatečný čas je věnován opakování všech témat, napsání závěrečného testu a konzultaci projektů. Dle potřeby je pro Vás lektor každý den k dispozici pro individuální konzultací projektu.

Po ukončení tréninku a přezkoušení obdržíte osvědčení o absolvování kurzu Lean Six Sigma Black Belt. Po úspěšném dokončení dvou zlepšovacích projektů Vám bude udělena certifikace Lean Six Sigma Black Belt. Stanete se také součástí expertní komunity a získáte možnost sdílet zkušenosti s dalšími Black Belty na našich pravidelných setkáních.

Pro koho

 • vedoucí pozice (Plant Manager, Head of Production, …)
 • pracovníky zabývající se zlepšování procesů (CI Manager, Lean Six Sigma Expert, …)
 • vedoucí projektových týmů (Project Manager, Process Engineer, …)
 • všechny pracovníky podílející se na neustálém zlepšování
 • držitele certifikátu Green Belt
 • doposud necertifikované účastníky Green Belt tréninku

Zahrnuto v ceně

 • celkem 80 hodin výuky, cvičení, diskusí a individuálních konzultací projektu
 • přístup k online tréninkovým materiálům, šablonám nástrojů, případovým studiím
 • 30denní verze softwaru Minitab
 • online zkušební i závěrečný test
 • kniha Příručka Lean Six Sigma a rozšířené materiály pro Black Belt
 • kniha Minitab příručka uživatele
 • osvědčení o absolvování kurzu Lean Six Sigma Upgrade Green Belt na Black Belt
 • mezinárodně uznávaná certifikace Lean Six Sigma Black Belt
 • konzultace výběru projektu i během tréninku
 • online konzultační podpora po dobu dvou let od ukončení tréninku

Jedinou metodou, jak získat certifikát IASSC, je úspěšné složení oficiální certifikační zkoušky IASSC. Na požádání poskytujeme přístup k IASSC certifikačním zkouškám za dodatečné náklady.

Výhody prezenčního tréninku

 • předání celého know-how prezenční formou
 • podrobnější teoretická průprava
 • týmové praktické procvičení nástrojů v rámci simulací
 • diskuse a sdílení zkušeností s ostatními účastníky
 • dostatečný prostor pro Vaše individuální potřeby
 • konzultační podpora při práci na Vašem reálném projektu

Varianta kurzu

Napište nám v přihlášce do poznámky, o kterou možnost máte zájem.

 • Upgrade na Black Belt. Standardní rozsah a podpora. 
 • Upgrade na Black Belt Plus. Zahrnuje i dva koučovací dny u klienta, významně zvyšuje pravděpodobnost dokončení projektů v určeném termínu. 
 • Upgrade na Black Belt Executive. Pro extrémně rychlou návratnost investice. Cena se odvíjí od výše garantované návratnosti investice. 

Kontaktujte nás pro víc informací.