Upgrade Green Belt na Black Belt

Cena: Na základě nabídky
Forma: Prezenčně
Úroveň: Kvalita Management Talenti Top management Výroba

Staňte se expertem v oblasti vedení celofiremních zlepšovacích projektů s vysokým finančním efektem. Prohlubte své znalosti získané na kurzu Lean Six Sigma Green Belt a zvyšte produktivitu projektů. Naučte se řídit velké zlepšovací projekty napříč společností, snižovat zmetkovitost, zlepšovat cash flow a vnést do všech procesů vyšší efektivitu.

Obvyklá úspora Black Belt projektu je cca 3 miliony Kč/rok.

Školení lze realizovat pro skupinu 612 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Můžeme například diskutovat reálné problémy z Vaší firmy, datovou analýzu si ukázat na Vašich datech. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní. Pro více informací nás kontaktujte.

Požádat o nabídku

Popis

Lean Six Sigma je disciplinovaný na datech založený přístup a metodika určená k eliminaci chyb a plýtvání, a to v každém procesu výrobním i administrativním. Díky nárůstu ve výkonnosti procesů a kvalitě služeb a produktů navýšíte zisky společnosti, spokojenost zákazníků i morálku zaměstnanců.

Trénink Upgrade Green Belt na Black Belt je akreditovaný program, který rozšiřuje znalosti a dovednosti Green Belt kurzu na úroveň Black Belt. Trénink doplňuje k úrovni Green Belt pokročilé statistické metody a nástroje, rozvíjí manažerské dovednosti v oblasti vedení lidí, řízení změn, komunikace, vedení a hodnocení projektů. 

Naučíme Vás vést a mentorovat zlepšovací projekty pomocí metodiky DMAIC, sbírat a analyzovat data, optimalizovat procesy, hledat kořenové příčiny problémů. Jednotlivé nástroje s Vámi prakticky procvičíme a na základě úspěšného projektu získáte mezinárodně uznávanou certifikaci Lean Six Sigma Black Belt. 

Pro účast je vyžadováno absolvování školení Lean Six Sigma Green Belt (s dokončeným i nedokončeným Green Belt projektem).

Co se naučíte

Školení je rozšířením získaného know-how úrovně Green Belt. 

 • refresh metod a nástrojů Lean Six Sigma Green Belt
 • výběr a definice DMAIC projektů, jejich vedení a ekonomické vyhodnocení
 • výběr a nastartování projektového týmu, získání podpory i řízení změn
 • pokročilé techniky MSA (Measurement System Analysis)
 • pokročilé nástroje statistiky (grafická analýza, parametrické i neparametrické testování statistických hypotéz)
 • nástroje pro statistickou optimalizaci (lineární i vícenásobná regresní analýza, DOE Design of Experiment)
 • facilitační dovednosti vedení týmu
 • manažerská prezentace a hodnocení projektů
 • tipy, jak metodiku a nástroje co nejefektivněji používat

Harmonogram

Absolvujete dva prezenční pětidenní bloky během dvou měsíců. V rámci prezenčních dní se celý den kombinuje teoretická část s praktickými simulacemi a příklady a diskuse s lektorem i ostatními účastníky. Dostatečný čas je věnován opakování všech témat, napsání závěrečného testu a konzultaci projektů. Dle potřeby je pro Vás lektor každý den k dispozici pro individuální konzultací projektu.

Po ukončení tréninku a přezkoušení obdržíte osvědčení o absolvování kurzu Lean Six Sigma Black Belt. Po úspěšném dokončení dvou zlepšovacích projektů Vám bude udělena certifikace Lean Six Sigma Black Belt. Stanete se také součástí expertní komunity a získáte možnost sdílet zkušenosti s dalšími Black Belty na našich pravidelných setkáních.

Pro koho

 • vedoucí pozice (Plant Manager, Head of Production, …)
 • pracovníky zabývající se zlepšování procesů (CI Manager, Lean Six Sigma Expert, …)
 • vedoucí projektových týmů (Project Manager, Process Engineer, …)
 • všechny pracovníky podílející se na neustálém zlepšování
 • držitele certifikátu Green Belt
 • doposud necertifikované účastníky Green Belt tréninku

Zahrnuto v ceně

 • celkem 80 hodin výuky, cvičení, diskusí a individuálních konzultací projektu
 • přístup k online tréninkovým materiálům, šablonám nástrojů, případovým studiím
 • 30denní verze softwaru Minitab
 • online zkušební i závěrečný test
 • kniha Příručka Lean Six Sigma a rozšířené materiály pro Black Belt
 • kniha Minitab příručka uživatele
 • osvědčení o absolvování kurzu Lean Six Sigma Upgrade Green Belt na Black Belt
 • mezinárodně uznávaná certifikace Lean Six Sigma Black Belt
 • konzultace výběru projektu i během tréninku
 • online konzultační podpora po dobu dvou let od ukončení tréninku

Jedinou metodou, jak získat certifikát IASSC, je úspěšné složení oficiální certifikační zkoušky IASSC. Na požádání poskytujeme přístup k IASSC certifikačním zkouškám za dodatečné náklady.

Výhody prezenčního tréninku

 • předání celého know-how prezenční formou
 • podrobnější teoretická průprava
 • týmové praktické procvičení nástrojů v rámci simulací
 • diskuse a sdílení zkušeností s ostatními účastníky
 • dostatečný prostor pro Vaše individuální potřeby
 • konzultační podpora při práci na Vašem reálném projektu

Varianta kurzu

Napište nám v přihlášce do poznámky, o kterou možnost máte zájem.

 • Upgrade na Black Belt. Standardní rozsah a podpora. 
 • Upgrade na Black Belt Plus. Zahrnuje i dva koučovací dny u klienta, významně zvyšuje pravděpodobnost dokončení projektů v určeném termínu. 
 • Upgrade na Black Belt Executive. Pro extrémně rychlou návratnost investice. Cena se odvíjí od výše garantované návratnosti investice. 

Kontaktujte nás pro víc informací.