Investoři

Chystáte koupit firmu nebo podíl v ní?

Potřebujete zvýšit efektivitu firmy, do které vstupujete?

Uvažujete o úzké spolupráci s firmou?

Naši zákazníci se na nás obracejí před tím, než se rozhodnou investovat do nové firmy pro objektivní posouzení reálného stavu dané společnosti. Zmapujeme výchozí stav vybraných procesů, provedeme analýzu dostupných dat, identifikujeme silné a slabé stránky společnosti a odprezentujeme Vám výsledky analýzy spolu s návrhy na vylepšení.

Získáte od nás na míru vytvořený plán kroků, díky kterému dosáhnete vytyčených cílů. Postupujeme podle světových metodik a standardů, které Vám jasně a srozumitelně předáme.

Spolupráce pro investory

Přínosy spolupráce

 • Investorům a akcionářům poskytujeme unikátní analýzu, která pomůže maximalizovat návratnost stávající nebo zamýšlené investice a eliminovat rizika.
 • Získáte nezávislý pohled zkušeného experta.

Jaký je průběh?

 • Identifikujeme procesy a konkrétní místa, která jsou nejslabším článkem firmy z hlediska produktivity, kvality a nákladů.
 • Připravíme analýzu silných a slabých stránek.
 • Porovnáme zjištěné skutečnosti se standardem světových firem a se strategií Vaší firmy. 
 • Navrhneme postupy, které povedou ke zrychlení procesů, snížení počtu zmetků a k redukci nákladů. 
 • Doporučíme nová řešení podle aktuálních trendů.
 • Ukážeme Vám praxi světových firem.
 • Jasně a srozumitelně Vám odprezentujeme výsledky posouzení a návrhy opatření pro Vaši firmu.
 • Současně zvýšíme kompetence zaměstnanců a společně zlepšené procesy standardizujeme.

Získáte od nás na míru vytvořený plán kroků, díky kterému dosáhnete vytyčených cílů. Postupujeme podle světových metodik a standardů, které Vám jasně a srozumitelně předáme.

Jak začít?

 • Kontaktujte nás a řekněte nám více o Vašich představách. 
 • Vzájemná spolupráce může začínat dotazem přes kontaktní formulář na této stránce, telefonátem, e-mailem, videokonferencí nebo osobním nezávazným setkáním. 
 • Vyberte si způsob, který pro Vás bude komfortní.