Efektivita firemních procesů

Tlak na snižování nákladů, eliminaci neshod, zvyšování výkonnosti a produktivity je stále větší. Řešení problémů a zlepšovací aktivity se staly běžnou součástí každodenního pracovního života.

Hledají se příčiny neshod, a jak jim předcházet, hledá se plýtvání v procesech, a jak ho odstranit. Systémy generují spoustu dat a reportů, ve kterých je potíž se vyznat. Zlepšování se věnuje značná pozornost, přesto ale výsledky nejsou vždy podle Vašich očekávání?

Pak Vám můžeme pomoci. Řešením problémů a zvyšováním efektivity se úspěšně zabýváme již přes 20 let.

SC&C Partner, spol. s r.o.

Přínosy spolupráce

 • Propojíme zlepšovací aktivity s firemními cíli a KPI.
 • Vyřešíme dlouhodobé problémy spojené s kvalitou a efektivitou.
 • Snížíme náklady spojené s nekvalitou a plýtváním.
 • Rozvineme lidský potenciál v oblasti zlepšování.
 • Certifikujeme úspěšné řešitele v oblasti Lean Six Sigma.
 • Posílíme firemní kultury, rozšíříme povědomí o zlepšování.

Cílem zlepšovacích aktivit je zajistit hladké fungování procesů, maximalizaci jejich kapacity, snížení nákladů a zároveň rozvoj lidského potenciálu zaměstnanců.

Jaký je průběh?

Na úvodním setkání prodiskutujeme Vaše potřeby a očekávání. Seznámíme se s fungováním, procesy a prostředím Vaší firmy. Navrhneme alternativy řešení Vaší situace, doporučíme vhodná školení, workshopy, konzultační podporu a shodneme se na optimálním postupu. Vyškolíme Vaše zaměstnance v potřebných znalostech a dovednostech, poskytneme jim potřebnou metodickou i odbornou podporu. Pomůžeme vše rychle a správně aplikovat do reálné praxe, případně realizaci řešení sami provedeme.

Práce s investory

S managementem vybereme vhodné zlepšovací aktivity.

 • Doporučíme vhodný přístup k jejich řešení.
 • Vyškolíme Vaše zaměstnance v potřebných metodách a nástrojích.
 • Poskytneme konzultační podporu, případně expertní služby.
 • Podpoříme řízení projektů a dotáhneme je do úspěšného konce.
 • Úspěšné řešitele certifikujeme na odpovídající úrovni Lean Six Sigma.

Postupujeme podle prověřených a účinných metodik a standardů, které vám srozumitelně a pochopitelně předáme tak, aby v nich vaši zaměstnanci mohli samostatně pokračovat.

Co říkají naši klienti

Ing. Petr Hořava, Böttcher ČR, k.s.

Oceňuji přístup pana Bradíka. Větší část workshopu by měla probíhat přímo ve výrobě – možnost zapojení operátorů, lepší pochopení problému. Lepší řízení času – zamezení účastníkům workshopu odbíhat od tématu a snižovat tak účinnost workshopu.

Servis Climax a.s.

V dnešní době je zcela nemožné, aby byla jakákoli firma úspěšná a konkurenceschopná bez implementace systému štíhlé výroby a standardů automotive, bez ohledu na to, v jakém odvětví pracuje. S SC&C Partner spolupracujeme na implementaci 5S, oceňujeme nejen vstřícný postoj a praktické zkušenosti, ale i osobní zaangažovanost lektorů.

Jak začít?

 • Nejlepším začátkem je schůzka s managementem. Čím lépe pochopíme vaše potřeby a očekávání, tím rychleji a efektivněji jsme schopni je naplnit.
 • Máte-li jasno, můžete se přihlásit na některý z otevřených tréninků. 
 • Příp. můžete využít některý z našich bezplatných webinářů na daná témata.