Efektivita firemních procesů

Tlak na snižování nákladů, eliminaci neshod, zvyšování výkonnosti a produktivity je stále větší. Řešení problémů a zlepšovací aktivity se staly běžnou součástí každodenního pracovního života

Hledají se příčiny neshod, a jak jim předcházet, hledá se plýtvání v procesech, a jak ho odstranit. Systémy generují spoustu dat a reportů, ve kterých je potíž se vyznat. Zlepšování se věnuje značná pozornost, přesto ale výsledky nejsou vždy podle vašich očekávání?

efektivita

Zvyšováním efektivity se úspěšně zabýváme již přes 20 let.

Přínosy spolupráce

 • Propojíme zlepšovací aktivity s firemními cíli a KPI.
 • Vyřešíme dlouhodobé problémy spojené s kvalitou a efektivitou.
 • Snížíme náklady spojené s nekvalitou a plýtváním.
 • Rozvineme lidský potenciál v oblasti zlepšování.
 • Certifikujeme úspěšné řešitele v oblasti Lean Six Sigma.
 • Posílíme firemní kulturu, rozšíříme povědomí o zlepšování.

Cílem zlepšovacích aktivit je zajistit hladké fungování procesů, maximalizaci jejich kapacity, snížení nákladů a zároveň rozvoj lidského potenciálu zaměstnanců.

Jaký je průběh?

Na úvodním setkání prodiskutujeme Vaše potřeby a očekávání. Seznámíme se s fungováním, procesy a prostředím Vaší firmy. Navrhneme alternativy řešení vaší situace, doporučíme vhodná školení, workshopy, konzultační podporu a shodneme se na optimálním postupu. Vyškolíme vaše zaměstnance v potřebných znalostech a dovednostech, poskytneme jim potřebnou metodickou i odbornou podporu. Pomůžeme vše rychle a správně aplikovat do reálné praxe, případně realizaci řešení sami provedeme.

Práce s investory

S managementem vybereme vhodné zlepšovací aktivity.

 • Doporučíme vhodný přístup k řešení.
 • Vyškolíme vaše zaměstnance v potřebných metodách a nástrojích.
 • Poskytneme konzultační podporu, případně expertní služby.
 • Podpoříme řízení projektů a dotáhneme je do úspěšného konce.
 • Úspěšné řešitele certifikujeme na odpovídající úrovni Lean Six Sigma.

Postupujeme podle prověřených a účinných metodik a standardů, které vám srozumitelně a pochopitelně předáme tak, aby v nich vaši zaměstnanci mohli samostatně pokračovat.

Co říkají naši klienti

Šárka Slámová, IMI International, s.r.o.

Ve dnech 6.-8.4.2020 jsme spolu se dvěma kolegy z IMI Precision (Norgren) a paní se SAKO absolvovali on-line seminář Minitab. Chci Vám touto cestou poděkovat nejen za ten nápad, ale hlavně za zorganizování.

Tomáš Kupec, Brose CZ spol. s r.o.

Přístup byl parádní, struktůra, moc se mi líbilo, že moderátor nám ukazoval zpracování výsledků / prezentování výsledků na reálných příkladech v naší firmě. Osobně jsem byl maximálně spokojený, co bych doporučil (ale v rámci nás) tak prodloužení školení o 1 až 2 dny.

Jak začít?

 • Nejlepším začátkem je schůzka s managementem. Čím lépe pochopíme vaše potřeby a očekávání, tím rychleji a efektivněji jsme schopni je naplnit.
 • Máte-li jasno, můžete se přihlásit na některý z otevřených tréninků. 
 • Můžete využít některý z našich bezplatných webinářů na daná témata.