Green Belt Online včetně retifikace

Dotace na vzdělávání

Využijte možnosti dotací na vzdělávání

Projekt POVEZ II umožňuje zaměstnavatelům získat finanční prostředky na odborné vzdělávání a zvyšování kompetencí svých zaměstnanců. Zároveň jsou zaměstnavatelům hrazeny až z 85% mzdy zaměstnanců po dobu jejich vzdělávání.

Rozvojové programy pro zvýšení kompetencí zaměstnanců

✔ Programy jsou zaměřeny na posílení odborných kompetencí zaměstnanců v oblasti zvyšování produktivity a zlepšení kvality.

✔ Programy jsou připraveny tak, aby bylo možné je financovat z programu POVEZ II.

✔ Všechny rozvojové programy jsou zakončeny osvědčením o absolvování.