V labyrintu norem aneb
alternativní metody pro MSA

Případová studie spolupráce s Continental

Oslovila nás německá centrála firmy Continental s požadavkem na vytvoření alternativní metodiky MSA pro ICT a FT. Několik měsíců jsme pracovali na inovativní metodice, která se nyní aplikuje na všech světových pobočkách firmy.

Cílem výstupu naší spolupráce bylo skloubit matematickou správnost, soulad se standardy (MSA4, VDA5), aplikovatelnosti v praxi a vyřešit problémové situace v ICT a FT z pohledu MSA. Přečtěte si, jak to dopadlo.

Kdy se obrátit na odborníky

Téměř v každé referenční příručce nebo oficiálním doporučení v automobilovém průmyslu, zejména v souvislosti se statistikou, velmi pravděpodobně narazíte na nenápadnou poznámku typu “… v případě složitějších či neobvyklých situací, které zde nejsou diskutovány, je doporučeno konzultovat postup se statistikem…” nebo “… použitelnost metody v jiných situacích nebyla vyzkoušena a musí být ověřena v každém jednotlivém případě…”. Zpřísňování zákaznických požadavků a rozvoj nových technologií nás nicméně stále častěji vystavují situacím, kdy tyto věty vstupují v platnost.

Co když řešíte tyto problémy

Mezinárodní technologická společnost Continental se v rámci neustálého zlepšování věnovala studiu předpokladů analýzy systému měření (MSA) v rámci ICT a FT. Nenápadná upozornění na spolupráci s odborníky na statistiku v tu chvíli získaly větší důležitost.

Většina dostupných metod je formulována na základě mechanických veličin, normálně rozdělených veličin a dat získaných s dostatečným rozlišením. Ale co když:

  • tyto základní předpoklady neplatí
  • se pohybujeme na hranici současného poznání
  • je rozlišení vašeho měřícího systému objektivně omezené
  • nemáme způsob pro nalezení referenční hodnoty
  • nám činí potíže nalézt i samotného hodnotitele
  • měříme stovky charakteristik v řádu sekund

To všechno jsou výzvy, na které Continental odpověděl se vší vážností a odpovědností.

Sestavení týmu odborníků

Byl sestaven tým interních expertů Continentalu v oblasti ICT a FT a odborníků na statistiku z SC&C Partner, který pracoval na formulaci alternativních metod pro MSA. Požadavky na výstup byly matematická korektnost, maximální soulad s existujícími standardy (MSA4, VDA5) a praktická proveditelnost. Ty se staly jádrem a hybnou silou naší práce po dobu několika měsíců. Výsledkem je inovativní metodika pojmenovaná FIT-4-MSA, která je nyní rozšiřována do celé společnosti.

Přínosy FIT-4-MSA

FIT-4-MSA zachovává nosné myšlenky, které souvisejí se samotným účelem MSA, zároveň však překračuje procedurální dogmata, aby našla nezbytnou rovnováhu mezi požadavky zákazníků a technickými i časovými omezeními.

Rozhodujte se na základě dat

Mít efektivní způsob hodnocení kvality systému měření je prvním předpokladem pro jakékoli smysluplné, na datech založené rozhodování. Snaha rozumně vynaložená na jeho vývoj se vždy násobně vyplatí. Vytvoří podmínky pro hlubší pochopení procesů. V dlouhodobém horizontu připravuje celou společnost, aby dokázala lépe čelit budoucím požadavkům zákazníků a v konečném důsledku aby se sama mohla pozvednout na novou úroveň.

Závěr

Pustili jsme se do zakázky, která pro nás byla výzvou. Věřili jsme, že máme zkušený tým, který zvládne naplnit požadavky a očekávání Continentalu. Zdárné ukončení projektu prověřilo naše znalosti, flexibilitu a schopnost vyjít vstříc i těm nejnáročnějším přáním našich zákazníků.

Řešíte podobné otázky nebo problémy? Neváhejte se na nás obrátit, nebojíme se ani těch nejtěžších zakázek. Máme 20leté zkušenosti, které úspěšně uplatňujeme v praxi u našich klientů.

Autoři: Ludmila Kiselová, Tomáš Kisela