Seriál Minitab: Paretův diagram

Přiznávám se: nejsem od narození typ člověka, který dělá snadno rozhodnutí. Někteří lidé  – moje žena například – dokáží posoudit i velmi složité situace, zvážit možnosti a sebevědomě zvolit cestu vpřed. Já? Já jsem znepokojený, když se rozhoduji, co jíst k obědu. Takže si dokážete představit, jak jsem se cítil, když jsem byl postaven před velmi důležité rozhodnutí nebo problém. Díky bohu za Paretův diagram.

Co je Paretův diagram a jak ho použít?

Paretův diagram je v podstatě základní kvalitní nástroj, který Vám pomůže identifikovat nejčastější defekty, stížnosti a jakékoliv další faktory, které dokážete počítat a třídit. Diagram je pojmenován po muži Vilfredo Pareto, původce “pravidla 80:20”. Toto pravidlo jednoduše řečeno říká, že 20 % lidí vlastní 80 % bohatství. Nebo, v údajích o kvalitě, 80 % ztrát přichází z 20 % příčin.

Paretův diagram můžete použít kdykoliv, když máte data rozdělená do kategorií a dokážete spočítat, jak často se každá kategorie vyskytuje. V mládí se většina z nás naučila používat tato data pro tvorbu sloupcového diagramu (bar chart).

bar_chart

Paretův diagram je pouze sloupcový graf, který uspořádá sloupce (výskyty) od největšího po nejmenší zleva doprava. Kategorie nebo faktory znázorněné nejvyšším sloupcem nalevo, jsou důležitější než ty napravo.

pareto

Seřazením sloupců od největšího po nejmenší Vám Paretův diagram pomůže vizualizovat, které faktory jsou nejkritičtější. Nejkritičtějších 20 % označujeme jako podstatná menšina (vital few), zbývajících 80 % nazýváme triviální většina (trivial many).

Křivka kumulativních procent Vám pomůže posoudit přínos každé kategorie. Pokud Paretův princip existuje, kumulativní křivka strmě stoupá po dobu prvních několika typů vad a potom se ustálí. V případě, kdy jsou sloupce stejné vysoké, Vám křivka kumulativních četnosti pomůže pro srovnání kategorií.

Je přirozené zaměřit se na podstatnou menšinu. Paretův diagram v oblasti zlepšování kvality pomůže týmu nasměřovat úsilí tam, kde dokáže mít největší účinek. Díky rozdělení velkého problému na malé kousky, Paretův diagram ukáže, kde naše úsilí vytvoří největší zlepšení.

Pokud Vám Paretův diagram připadá jednoduchý, je to dobře, on taky jednoduchý je. Ale jako každý jednoduchý nástroj, lze Paretův diagram použít na velmi širokou škálu situací, a to jak uvnitř, tak vně zlepšování kvality.

Zajímá vás, kdy Paretův diagram použít? Nebo jak ho vytvořit? Přečtěte si pokračování našeho seriálu.
Podívejte se i na první díl seriálu o Minitabu – Problémy při použití data miningu k vytvoření regresních modelů.

Pozn.: Článek je volným překladem originálního článku: http://blog.minitab.com/blog/understanding-statistics/when-to-use-a-pareto-chart

Disclaimer: MINITAB® and all other trademarks and logos for the Company’s products and services are the exclusive property of Minitab Inc. All other marks referenced remain the property of their respective owners. See minitab.com for more information.