Seriál Minitab: Kdy použít Paretův diagram

V předcházejícím díle jsme vám představili, co to Paretův diagram je a jak ho použít. Nyní se podíváme na to, v jakých situacích vám pomůže a kdy s ním pracovat.

Na začátku procesu zlepšování kvality

Ve vedení nebo na řídící pozici může být Paretův diagram použit na začátku nové fáze zlepšování kvality. Lze díky němu zjistit, jaké pracovní problémy způsobují nejvíce stížností nebo ztrát, a vymezuje oblasti k jejich zlepšení. Sběr a analyzování dat dokáže často vést k překvapením a převrátit konvenční moudro v organizaci. Například vedoucí firmy věří, že většina stížností zákazníků zahrnuje chybu produktu. Ale když se podívají na údaje o stížnostech v Pareto diagramu, ukáže se, že daleko více lidí si stěžuje na pozdní dodání produktu. Dojem, že defekty způsobují nejvíce stížností, vnikl možná proto, že si relativně málo lidí, kteří získali defektní produkt, stěžovalo velmi hlasitě. Jelikož více zákazníků obdrželo dodávku se zpožděním, energie firmy by se měla zaměřovat na vyřešení tohoto problému.

Při procesu zlepšování kvality

Poté co byl projekt identifikován a byl sestaven tým pro zlepšení tohoto problému, Paretův diagram dokáže týmu ukázat oblast, na kterou se má soustředit. Toto je důležité, protože většina obchodních problémů bývá velkých a mnohostranných. Například může dojít ke zpoždění dopravy z celé řady důvodů, kvůli mechanickým poruchám, chybám při zadávání údajů anebo dodavatelským problémům. Pokud je mnoho možných důvodů, na které by se měl tým soustředit, je chytré sesbírat data o tom, které kategorie způsobují největší počet nehod. Cesta, jakou by se tým měl vydat, by měla být založena na datech a ne na “dobré intuici” týmu.

Pro vytváření konsenzu (souhlasu)

Paretův diagram dokáže být velmi užitečný při řešení konfliktů, především pokud projekt zahrnuje mnoho pohyblivých částí nebo překračuje mnoho rozdílných jednotek či pracovních pozic. Členové týmu mohou mít ostré neshody o tom, jak postupovat, protože si přejí bránit své vlastní oddělení nebo protože upřímně věří, že oni vědí, kde problém leží. Například tým pro zlepšování kvality v nemocnici byl zastaven při snižování počtu zpoždění na operačních sálech, protože anesteziologové obviňovali chirurgy, zatímco chirurgové obviňovali anesteziology. Když tým posbíral data a zobrazil je na Paretově diagramu, ukázalo se, že ani jedna skupina nebyla zodpovědná za velkou část zpoždění. Týmy tedy mohly přestat ukazovat prsty jeden na druhý. I kdyby diagram ukázal, že jedna nebo druhá skupina způsobovala výrazně vyšší podíl zpoždění, vykreslení podstatné menšiny faktorů pomohlo dojít ke společnému postoji.

Vně procesu zlepšování

Jednoduchost dělá Paretův diagram cenným nástrojem pro vytváření rozhodnutí mimo zlepšování kvality. Tím, že dokáže vizualizovat relativně důležité různorodé kategorie, může být použit pro zjištění potřeb zákazníka, příležitost pro training nebo investici – i pro své rozhodnutí, co si dát k obědu.

Jak Paretův diagram udělat? Na to vám odpovíme v dalším díle našeho seriálu.
Zajímá vás konkrétní téma? Napište nám na scacp@scacp.cz. Téma zpracujeme v článku nebo vám rovnou poradíme.

Pozn.: Článek je volným překladem originálního článku: http://blog.minitab.com/blog/understanding-statistics/when-to-use-a-pareto-chart

Disclaimer: MINITAB® and all other trademarks and logos for the Company’s products and services are the exclusive property of Minitab Inc. All other marks referenced remain the property of their respective owners. See minitab.com for more information.