Seriál Minitab:
Jak udělat Paretův diagram

V dnešním díle pro vás máme návod na to, jak vytvořit Paretův diagram. Pokud vás zajímá, co to je a kdy ho použít, přečtěte si předcházející díly našeho seriálu.

Jak udělat Paretův diagram

Vytvoření Paretova diagramu není těžké, dokonce k tomu není potřeba ani statistický software. Samozřejmě, pokud používáte Minitab, software udělá tohle všechno za Vás automaticky – Paretův diagram vytvoříte takto Stat > Quality Tools > Pareto Chart … nebo výběrem Assistant > Graphical Analysis > Pareto Chart. Můžete sesbírat surová data, ve kterých je každé pozorování zaznamenáno v odděleném řádku Vašeho pracovního listu. Můžete také sumarizovat data, ve kterých se záznam pozorování počítá pro každou kategorii.

1. Připravte si surová data Vašeho problému

Ujistěte se, že jste sesbírali náhodný vzorek, který přesně reprezentuje Váš proces. Například, pokud počítáte počet položek vrácených do obchodu s elektronikou v daném měsíci a máte více lokací, neměli byste si připravit data pouze z jednoho obchodu a závěry vytvořit pro celou lokaci. (pokud chcete srovnat nejdůležitější defekty pro rozdílné obchody, můžete vytvořit oddělené diagramy pro každý obchod vedle sebe).

2. Sečtěte svá data

Sečtěte pozorování pro každou z Vašich kategorií.

3. Označte své horizontální a vertikální osy

Vytvořte stejně široké sloupce z Vašich dat a seřaďte kategorie v pořadí od největšího po nejmenší. Na svislé ose použijte zaokrouhlená čísla, největší číslo by mělo být mírně vyšší než nejpočetnější kategorie a přidejte k ose jednotku.

4. Nakreslete sloupce kategorií

Využijte vertikální osu a nakreslete pro každou kategorii sloupec, počet sloupců bude tedy odpovídat počtu kategorií. Vytvořte všechny sloupce stejně široké.

5. Přidejte kumulativní součty a křivku

Jako poslední krok můžete vypsat kumulativní součty podél horizontální osy a vytvořit kumulativní křivku na vrcholu Vašich sloupců. Kumulativní součet u každé kategorie je součet pro danou kategorii PLUS celkový součet pro předcházející kategorii. Pokud chcete přidat křivku, nakreslete pravou osu a označte ji od 0 po 100% tak, aby odpovídala s celkovým součtem na ose levé. Na pravém okraji každé kategorie přidejte bod celkového kumulativního součtu a potom body spojte.

Další praktické články o Minitabu najdete na našem blogu. Pokud by vás zajímalo konkrétní téma, neváhejte nám napsat na scacp@scacp.cz. Téma zpracujeme v článku nebo vám rovnou poradíme.

Pozn.: Článek je volným překladem originálního článku: http://blog.minitab.com/blog/understanding-statistics/when-to-use-a-pareto-chart

Disclaimer: MINITAB® and all other trademarks and logos for the Company’s products and services are the exclusive property of Minitab Inc. All other marks referenced remain the property of their respective owners. See minitab.com for more information.