Proč a jak inovovat rychle, správně a efektivně

Trend posledních let ukazuje na neustálé urychlování cyklu uvádění produktu či služby na trh. Zákazníci požadují stále lepší produkty v kratších intervalech a za nižší cenu. Tradičním způsobem se jen obtížně takové požadavky plní.

Chcete vyhrát bitvu o zákazníka a o trh?

Snažte se dostat produkty na trh jako první, rychle zareagovat na změnu nebo na novou technologii a produkt připravit včas a tak, aby po něm zákazník toužil. Ten, kdo uvede produkt na trh jako první, dosáhne obvykle rychlejší růst a může mít i vyšší profit díky lepší výchozí cenové pozici. Rychlejší uvedení produktu na trh obvykle také příznivě prodlužuje dobu, po kterou se bude produkt vyrábět a prodávat. A pokud produkt navíc splňuje očekávání zákazníků, začnou ho kupovat nejdříve ti, kteří mají rádi novinky. Brzy po nich přijdou konzervativní zákazníci a začnou je následovat.

Jak mít nižší náklady?

Kratší vývojový cyklus nepřímo podporuje i vyšší produktivitu konstruktérů a vývojářů. Zbývá totiž méně času na „zbytečnosti“ a lépe se využívají dostupné zdroje. Kratší vývojový cyklus vede ke snižování nákladů, které jinak s časem rostou. V krátkém vývojovém cyklu není tolik prostoru pro „plýtvání“.

Cena za plnou vytíženost

Vývojová oddělení mívají snahu mít tolik zakázek, aby byli konstruktéři plně vytížení To má zpravidla za následek vysokou vývojovou rozpracovanost, postupné sklouzávání plánovaných činností a nakonec to vede k nežádoucím vícenákladům, které v projektu nebyly plánované. Rozpracovanost je také spojená s prodloužením průběžného času, potřebného k dokončení vývojové činnosti.

Omezte zbytečné náklady

Cílem vývojového procesu není vyvíjet co nejvíce, ale naopak co nejvíce dokončovat. Každá nekvalita, ukrytá ve vyvíjeném produktu, znamená možné budoucí technické změny, zbytečné předělávky nebo opravy, možné reklamace. A to vše zvyšuje náklady a prodlužuje čas k uvedení produktu či služby na trh. Produkt je třeba s vysokou kvalitou vytvořit již ve vývojovém procesu, výroba pak svými procesy dosahuje vloženou úroveň kvality, ale jen v omezené míře ji může výrazně zlepšit.

Jaké je řešení?

Odpovědí na to, jak dosáhnout snížení nákladů, zefektivnění inovačního procesu a uspokojení zákaznických potřeb, jsou metody a nástroje Design for Six Sigma (DFSS). Jedná se o důsledný systematický postup navrhování produktů splňujících očekávání a touhu zákazníků. DFSS je inovační metoda, která se zaměřuje na výzkum, re-design a fázi vývoje produktů. Jejím cílem je navržení takového výrobku, který bude mít již od počátku požadovanou kvalitu.

Zúčastněte se našeho dubnového nebo zářijového školení, které unikátně spojuje několik metod a nástrojů, které potřebujete k úspěšnému navrhování produktů a služeb.