Lean Six Sigma – Jak zvýšit hodnotu firmy?

Jak zvýšit hodnotu firmy prostřednictvím kvality, zrychlení procesů a odstranění plýtvání?

Lean Six Sigma v sobě kombinuje dva nejdůležitější zdokonalovací trendy dnešní doby, kterými lze výrazně ovlivnit hodnotu firmy. Lean se zaměřuje na odstranění plýtvání jak ve výrobních, tak v administrativních procesech.

Klíčové je zjistit, za co je ochoten zákazník opravdu platit. Jinými slovy, co vnímá jako přidanou hodnotu. Dalším krokem je zmapování současného stavu a identifikace činností nepřidávajících hodnotu, potom následuje jejich eliminace.

Cílem tohoto příspěvku je ukázat přístup, který používají přední společnosti k tomu, aby dosáhly úspěchu u zákazníků, lépe motivovaly své zaměstnance a měly dlouhodobý zisk.

Odhalování pravých příčin problémů

Six Sigma se zaměřuje na odhalení kořenové příčiny vad, defektů a chyb a následnou optimalizaci parametrů tak, aby se dané potíže v budoucnu již nevyskytly. Jedná se zejména o složitější a chronické problémy, kdy příčinou vady je celá řada faktorů (například teplota, chemické složení, obsluha, způsob měření atd.) a jejich vzájemné interakce.

Nástroj k dosahování firemních cílů

Hovoříme o strategii nebo filozofii Lean Six Sigma. Lze ji využít jak pro vývoj nových produktů, technologií, tak pro neustálé zlepšování výrobních i administrativních procesů. Zde se zaměříme na neustálé zlepšování již existujících procesů.

Důležitým východiskem před zahájením programu je vyjasnění strategie samotné firmy. Tu formulujeme pomocí poslání, vize, hodnot a měřitelných cílů v oblasti finančních ukazatelů (obrat, náklady, zisk, ROI …), zákazníků (podíl na trhu, reklamace, výzkum spokojenosti…), procesů (produktivita, podíl defektů, výtěžnost, průběžná doba výroby…) a v neposlední řadě měřitelné ukazatele v oblasti personální (výzkumy spokojenosti zaměstnanců, matice kompetencí, fluktuace, úrazy,…).

Kdy začít se zlepšovacím projektem

Tam, kde firma nedosahuje plánovaných hodnot (například velká zmetkovitost, dlouhé dodací lhůty, nadměrná rozpracovanost v procesu), management definuje zlepšovací projekty a sestaví tým, který daný problém vyřeší. Tým bývá proškolen a potom koučován specialisty na Lean Six Sigma, kteří se nazývají Lean experti nebo Master Black Belti. Zpočátku jde o externí konzultanty, ale časem je žádoucí si vychovat takového experta z vlastních řad. Délka trvání projektů je od jednoho měsíce do půl roku. Roční úspory dosažené jedním projektem se pohybují většinou od 500.000 do 3.000.000,- Kč.

Role v rámci Lean Six Sigma

Sponzor je člen managementu výrobní ředitel, technický ředitel, HR manažer, finanční ředitel apod. Jeho rolí je definovat projekty a strategicky vést „svého“ Belta. Sponzor získá základní znalosti již během úvodního půldenního workshopu.

Yellow Belt je člen týmu, který řeší konkrétní projekt. Jeho výcvik trvá jeden až dva dny a následně řeší s pomocí Black Belta nebo Master Black Belta konkterétní projekt. Délka projektu je typicky jeden až dva měsíce a úspory se pohybují od 250 000 do 2,5 mil Kč/rok. Yellow Belt se rekrutuje ze širšího spektra zaměstnanců, kteří mají ochotu se zapojit do inovací a zvyšování produktivity ve firmě. Během tréninku a práce na projektu se identifikují kandidáti na Green Belt trénink.

Green Belt je vedoucí zlepšovacího projektu, který se týká zpravidla jeho oddělení. Výcvik trvá u technických pracovníků 10 dní a u administrativních 5 dní. Délka projektu 2 až 4 měsíce. Úspory se typicky pohybují v rozmezí 500 000 až 3 mil Kč/rok. Green Belti jsou většinou inženýři a technici, které má firma v úmyslu rozvíjet a motivovat. Pomocí Six Sigma projektu se maximálně využijete jejich potenciál.

Black Belt vede rozsáhlejší projekty napříč firmou. Výcvik trvá 20 dní v rozmezí pěti měsíců. Délka projektu 6 až 9 měsíců, Roční úspory se pohybují v rozmezí 500 000 až 10 mil. Kč. Jako kandidáti na Black Belt pozici jsou vybíraní zaměstnanci firmy, se kterými se počítá na manažerskou pozici nebo je středně až dlouhodobě plánovaný jako expert na zlepšování.

Master Black Belt je zpočátku externí kouč a trenér odpovědný za trénink metod, metodické vedení projektů, facilitaci týmů a je současně partnerem sponzora a managementu.

Jak postupovat při zlepšováníPřečtěte si pokračování našeho článku.