Klíma z PBS Turbo:
K zavádění Design for Six Sigma nás dotlačil svět

PBS Turbo, výrobce plnicích turbodmychadel pro velké dieselové a plynové motory, se rozhodlo využívat světově známou metodiku pro inovaci Design for Six Sigma. S vedoucím konstrukce Jiřím Klímou jsme se bavili o tom, proč se rozhodli jít touto cestou a proč chtěli spolupracovat s námi.

Proč jste se rozhodli jít cestou metodiky Design for Six Sigma?

V podstatě proto, že nás k tomu dotlačil svět, naši zákazníci.

Jak jste se k této metodě dostali?

Naši zákazníci se ptali, jestli zvládáme nástroje této metodiky a jsme schopni je implementovat do vývoje. To byl jeden impuls. Druhým bylo to, že jsme chtěli držet krok se světem. Stává se to standardem a chtěli jsme na to mít trénované lidi, kteří zvládají nejenom teorii, ale i praxi.

Proč jste si pro spolupráci vybrali nás, SC&C Partner?

Zkušenost. Tu máme s vámi už dlouhé roky. Víme, že u vás jsou odborníci, a tak jsme ani nehledali nikoho dalšího. Navíc jste dělali školení i pro naše německé partnery. I oni  u vás chválili vysokou úroveň. Takže nebylo nic, co by nás tlačilo hledat nikoho jiného.

To jsme moc rádi. Budeme se dál snažit držet naši úroveň. Jak probíhá spolupráce?

Jednak jsou to školení. Zároveň jsme se ale domluvili na procesu, jak znalosti zavést a dotáhnout je až do praktických zkušeností. Ladislav Škapa k nám jezdí a dohlíží na to, jak jsou projekty vedené.

Jak vám vyhovuje způsob vybrané spolupráce?

Já se školení neúčastním, pouze sledují zavádění metod Design for Six Sigma v rámci jednotlivých projektů. Když to vezmu z toho mého pohledu, nemám připomínky, protože od svých spolupracovníků dostávám informace o věcném stavu projektu a od pana Škapy pak krátké písemné shrnutí o implementaci metodiky a dosažené úrovni řešení.

Kdy očekáváte výsledky?

Většina lidí nyní poznatky aplikuje v praxi poprvé, takže očekávám, že zlepšení se projeví až s časovým odstupem. V každém případě už teď můžu hodnotit, že jsme sjednotili názvosloví, mluvíme stejným jazykem a výrazně se tím usnadňuje komunikace. Další praktické přínosy samozřejmě přijdou, až projekty dokončíme. Měly by se ukázat finanční přínosy – snížení technických problémů, reklamací, výrobních nákladů apod.

Jak si vybíráte, které zaměstnance na školení pošlete?

Především vybíráme tak, aby nové metody  lidé prakticky použili. Tzn. zaměstnance, kteří vedou nebo se u nich očekává, že povedou projekty nebo budou v kontaktu se zákazníky, u kterých jsou ty metody vyžadovány. Zároveň se samozřejmě díváme i na návratnost investice.

Přečtěte si o tom, proč a jak pomocí Design for Six Sigma inovovat rychle, správně a efektivně.
Zajímá vás metodika DFSS podrobněji? Kontaktujte nás.