Audity

Rádi byste Vaši firmu a zaměstnance posunuli dál, ale nevíte, kde a jak začít? Máte problém s vysokou zmetkovitostí, příliš dlouhou dobou procesu, neplněním požadavků zákazníka, množstvím reklamací nebo zahlcením kapacit Vašich zaměstnanců? 

ukázka auditní zprávy

Zvyšte obrat a zisk firmy

Kontaktujte nás a navažte s námi spolupráci, která povede nejen k navýšení obratu a zisku firmy, ale také k větší spokojenosti zaměstnanců a jejich firemnímu růstu. 

Audity (nebo také diagnostika příležitostí) jsou vhodné pro vývojové, výrobní i administrativní procesy. Projdeme procesy ve Vaší firmě, podíváme se, jak fungují. Najdeme chyby (vysoká zmetkovitost, možnost zkrácení doby vývoje, množství reklamací) a navrhneme, jak je můžete napravit. Zároveň Vám pomůžeme se zavedením řešení pomocí vedení projektů nebo proškolení zaměstnanců takovým způsobem, díky kterému budou schopni okamžitě získané znalosti aplikovat v praxi.

 • Sníží se náklady a zvýší se produktivita procesu.
 • Zkrátí se doba procesu a zvýší se výrobní kapacity.
 • Zkrátí se průběžná doba vývoje výrobků a sníží se počet opakování kroků.
 • Sníží se náklady na opravy nekvalitních produktů.
 • Posílí se firemní kultura a práce týmů.
 • Zlepší se fungování firmy a pracovních týmů.
 • Sníží se počet zákaznických reklamací i interních neshod.

Cílem je zvýšit obrat a zisk firmy a zároveň rozvoj lidského potenciálu zaměstnanců.

Případová studie

Zvýšení výkonu pracoviště na výrobní lince

Jaký je průběh?

Projdeme procesy ve Vaší firmě, podíváme se, jak fungují. Najdeme potenciál a navrhneme, jak ho můžete využít. Zároveň Vám s řešením pomůžeme. Povedeme projekty a zaměstnance takovým způsobem, díky kterému budou schopni okamžitě získané znalosti aplikovat v praxi.

 • Zmapujeme současný stav Vaší firmy.
 • Připravíme analýzu silných a slabých stránek.
 • Porovnáme zjištěné skutečnosti se standardem světových firem a se strategií Vaší firmy. 
 • Navrhneme konkrétní opatření vedoucí k posílení a zrychlení současného procesu.
 • Doporučíme nová řešení podle aktuálních trendů.
 • Ukážeme Vám praxi světových firem.
 • Získáte nezávislý pohled zkušeného experta.
 • Zapojíme Vaše lidi. 
 • Jasně a srozumitelně Vám odprezentujeme výsledky posouzení a návrhy opatření pro Vaši firmu.

Získáte od nás na míru vytvořený plán kroků, díky kterým dosáhnete vytyčených cílů. Postupujeme podle světových metodik a standardů, které Vám srozumitelně  předáme.

lean assessment
Lean assessment

Jak začít?

 • Kontaktujte nás a řekněte nám více o Vašich představách. 
 • Dle potřeby si domluvíme osobní nebo online schůzku nebo přímo navrhneme možný postup spolupráce.
 • Začneme s workshopem pro management, na kterém si definujeme a odsouhlasíme Vaše zadání a očekávání.
 • Následně se pustíme do práce a budeme mapovat výchozí stav Vaší společnosti.