Lean Six Sigma konference 2018

Lean Six Sigma konference

Lean Six Sigma konference 2018

Na Lean Six Sigma konferenci, která proběhla ve dnech 25. - 26. ledna 2018 v Černé Hoře jsme se zabývali hlavními faktury úspěšné implementace ve firmách a zvládáním projektů

Kdo na konferenci přednášel?

Pavol Bijak

Change and Lean transformation manager ve společnosti innogy

Boří dlouho zaběhlé systémy v innogy pomocí transformačního programu NWoW – New Way of Working. Ve své přednášce vám odhalí, jak prvky Lean Six Sigma pomáhají velké energetické společnosti.

Téma: NWOW

Jiří Waszek

Lean Manager  ve společnosti Honeywell Aerospace 

Jeho hlavní odpovědností je neustálé zlepšování výrobních i podpůrných procesů na základě filozofie Lean & Six Sigma, proces Projektového managementu a normování.

Téma: Projektový management na základech Lean Six Sigma ve výrobní společnosti
Prezentace ke stažení

Doc. PhDr. Martina Hřebíčková, DSc.

Vedoucí vědecká pracovnice Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Těžištěm jejího výzkumu je pětifaktorový model osobnosti. Zabývá se také ověřováním metod, které se používají pro diagnostikování vlastností osobnosti obsažných v pětifaktorovém modelu. V prezentaci se zaměří na využití psychodiagnostických metod pro rozvoj jednotlivců i týmů, efektivní výběr pracovníků a vedení lidí.

Téma: Jaké vlastnosti by měl mít vedoucí projektů Lean Six Sigma
Prezentace ke stažení

Ing. Petr Gaman

Technický konzultant pro elektrický pohon a e-mobilitu

Celoživotně působí v elektrotechnickém průmyslu a zaměřuje se na elektromobilu v oblasti railway a automotive a dále na funkční bezpečnost v těchto oblastech. Během své profesní dráhy pracoval jako technický ředitel ve firmách Škoda Electric, Flextronics Czech a Hutchinson a nyní působí jako technologický konzultant pro management průmyslových podniků v oblasti R&D a business development v Evropě a Asii.

Téma: Trendy v e-mobilitě
Prezentace ke stažení

John Busby

Ředitel ve společnosti Inventec (Czech)

Má více než 20leté zkušenosti s výrobou IT hardware a plní poptávku zákazníků v EMEA regionu. Společnost Inventec (Czech) byla založena v roce 2006 v Modřicích. Od této doby vyrábí a vytváří finální montáž produktů pro společnost Hewlett Packard Enterprise.

Téma: Lean continuous improvement process

Veronika Remešová

CBS coach  ve společnosti Continental Barum spol. s r.o.

Veronika Remešová koordinuje veškeré projekty se zaměřením na Continuous Improvement ve společnosti Continental Barum s.r.o. Je facilitátorem a poradcem pro tyto projekty, dbá o odborný růst v oblasti zlepšování. Dále se ve své praxi soustředí na Project Management a 5S. Každoročně organizuje Podnikovou konferenci s cílem podporovat projekty, inovace a zlepšování.

Téma: Neustálé zlepšování v Continental Barum s.r.o.
Prezentace ke stažení

Ing. Pavel Říman, MBA

General Manager ve společnosti Velux - BKR ČR

Má dlouholeté zkušenosti se zaváděním principů Lean Six Sigma ve výrobních závodech nadnárodních společností, jako jsou Honeywell, TE Connectivity či VELUX, kde byl na manažerských pozicích přímo zodpovědný za jejich implementaci i řízení L&SS projektů. Ve svém příspěvku poukazuje na faktory potřebné pro úspěšnou implementaci Lean Six Sigma filosofie, ať už jde o rozvoj klíčových kompetencí, nutnost určování priorit, schopnosti efektivně využívat lidské zdroje či potřebné manažerské nástroje.

Téma: Lean & Six Sigma: integrace do strategického řízení firmy
Prezentace online

Jana Hamanová

Ředitelka výzkumu, SC&C spol. s r.o.

Má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti výzkumu trhu, akademických nebo mediálních výzkumů. Je zodpovědná za kvalitu výzkumu, obchodní procesy, ale také za výukové aktivity. Ráda mluví se zákazníky a hledá pro ně optimální řešení, ale najdete ji také soustředěnou nad analýzou dat nebo nad formulací otázek do dotazníku.

Téma: Zjišťování požadavků zákazníka
Prezentace ke stažení

Vladimír J. Dvořák

certifikovaný a akreditovaný kouč

Po letech v roli aktivního manažera v Německu a pak v Čechách se stal průvodcem manažerů a pomáhám jim k nadhledu a sebereflexi. V centru jeho zájmu stojí hledání vlastních zdrojů klienta a jejich „vytěžování“. Soustřeďuje se více na možnosti řešení než na analýzu příčin. V omezeném čase tak dochází k nalezení do té doby neviděných možností překonání překážek, se kterými se koučovaný potýká. Moderní vědecké poznatky z oblasti biologie, psychologie a neurologie mu dávají sílu zacházet s jednotlivci i sociálními systémy s respektem k jejich složitosti.

Téma: Rozvoj lidí a týmu
Prezentace ke stažení

Tomáš Trávníček

Senior konzultant ve společnosti SC&C Partner

Tomáš má zkušenosti z výrobního prostředí od roku 2005. Má znalosti metodiky Lean Six Sigma a pokročilých statistických metod. K jeho dovednostem patří trénink ve výrobním prostředí a práce s Minitabem.

Martin O´Malley

Business Development Director ve společnosti SC&C Partner

Martin má mnohaleté zkušenosti z top managementu výrobních organizací a služeb. V České republice zaváděl Six Sigma v GE Capital a Celestica. Spolupracoval na programu Lean pro japonský Alps Electric a přednášel na řadě Lean Six Sigma konferencích. Jako své přímé podřízené koučoval 4 Master Black Belty a desítky Black Beltů. Trénoval stovky Sponzorů v jejich roli a zodpovědnosti tak, aby Lean Six Sigma přeměnili ve skutečný podnikatelský systém.

Prezentace ke stažení

Vilém Patloka

Managing Director ve společnosti SC&C Partner

Vilém je Master Black Beltem, který vedl řadu aktivit Lean Six Sigma, vytrénoval stovky Green Beltů, Black Beltů a Championů. Konzultuje projekty ve firmách z různých průmyslových odvětví a z oblasti služeb. Má široké znalosti a bohaté zkušenosti s tvorbou strategie firmy, návrhem a vývojem nových produktů a procesů, s inovací stávajících produktů a procesů, řízením programů a projektů.

Veronika Poláčková

moderátorka konference

Průběh LSS konference v Hotelu Sladovna